99 ReLink database publishing | Adobe Indesign script developer | Filemaker developer
Adobe indesign script developer
automatisch opmaken van brochures
makelaarsmagazine, reis-gids, catalogi,
folders en web-to-print solutions

scripting: javascript en applescript

filemaker pro 13 database developer
filemaker web php developer
ReLink Database Publishing
Indesign CS developer
- Indesign Scripting
- JavasSript, AppleScript
- catalogi, brochures, folders
- makelaarsmagazine
- XML, XSLT
 
Filemaker Pro 13 PHP developer
- Database ontwikkelaar
- XML, XSLT
 
WEB MySQL PHP developer
- Filemaker PHP API
 

Demo ReLink Quick Connect Tool

Quick Connect Tool is door ReLink ontwikkeld, de scripts worden geoptimaliseerd voor uw catalogi.


Opmaken met Indesign Scripts

Opmaken van catalogi, makelijk positioneren van producten, producten sluiten netjes aan!